Συνέδριο EDEN

Ελληνικά
Body: 

 Η καλή πρακτική "Ας μοιραστούμε τη μουσική" ("Let Us Share the Music") παρουσιάστηκε στο συνέδριο EDEN OPEN CLASSROOM 2011  που πραγματοποιήθηκε στις 27 - 29 Οκτωβρίου στην Ελληνογερμανική Αγωγή.
 

 Πρόκειται για την καταγραφή των μέχρι στιγμής καλύτερων τρόπων διεξαγωγής μιας πολυμερούς τηλεδιάσκεψης με αντικείμενο την προετοιμασία, υλοποίηση και μετάδοση μέσω διαδικτύου μιας μουσικής εκδήλωσης με τη συμμετοχή περισσότερων των δύο απομακρυσμένων τόπων. Η καλή αυτή πρακτική επελέγη από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο ως μια από τις πρακτικές κατάλληλες για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση του Μείζονος Προγράμματος Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών.

Date: 
Πέμπτη, 27 October, 2011