Ταυτότητα του προγράμματος

Το πλαίσιο λειτουργίας

 Το πιλοτικό πρόγραμμα «Εξ Αποστάσεως Μουσική Αγωγή» αποτελεί την πρώτη στον ελληνικό χώρο προσπάθεια αξιοποίησης δυνατοτήτων πολυμερούς τηλεδιάσκεψης και απ'ευθείας ροής πολυμέσων (streaming media) στην υπηρεσία της μουσικής παιδείας που παρέχεται δωρεάν. Επιδοτήθηκε από τη δράση e-services του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κοινωνία της Πληροφορίας (ΕΠΚτΠ/ES 6875) και λειτουργεί υπό την αιγίδα των Εκπαιδευτηρίων Ελληνογερμανική Αγωγή και του Τμήματος Έρευνας και Ανάπτυξης. Το πρόγραμμα «Εξ αποστάσεως Μουσική Αγωγή» εντάσσεται στην μουσική εκπαιδευτική δραστηριότητα των εκπαιδευτηρίων της Ελληνογερμανικής Αγωγής.
 

Οι στόχοι

• Καλύπτοντας τον βραχυπρόθεσμο στόχο του, το πρόγραμμα μεταδίδει μουσικά δρώμενα ειδικού περιεχομένου μέσω διαδικτύου ήδη από τον Μάιο του 2010 με συνθήκες επίγειου ενσύρματου δικτύου αλλά και ασύρματου κινητού δικτύου.

Μεσοπρόθεσμος στόχος είναι η από κοινού ανάπτυξη διαδικτυακών μουσικών δρωμένων με δημιουργούς μέλη απομακρυσμένων κοινοτήτων. Η ανταλλαγή πολιτιστικού περιεχομένου ανάμεσα σε απομακρυσμένους τόπους ως αποτέλεσμα εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι εφικτή με τη χρήση δυνατοτήτων πολυμερούς βιντεοδιάσκεψης που το πρόγραμμα πραγματεύεται. Τέσσερις τριμερείς συνδέσεις έχουν ήδη πραγματοποιηθεί:

  1. Ιούνιος 2010 (Δυτική Αχαία-Βοιωτία-Κρήτη).

  2. Ιανουάριος 2011 (Αττική-Βοιωτία-Δυτική Αχαία).

  3. Νοέμβριος 2012 (Αθήνα, Καρυά Πετροχωρίου Αχαίας, Στόρντ Νορβηγίας).

  4. Μάρτιος 2013 (Ελλάδα, Κύπρος, Νορβηγία).

  5. Απρίλιο του 2013 πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η πρώτη πενταμερής σύνδεση με προχωρημένο σενάριο διάδρασης ανάμεσα σε Γαύδο, Καστελόριζο, Κάρπαθο, Λευκωσία και Αθήνα στο πλαίσιο του Open Discovery Space.

  6. Το πρόγραμμα "Εξ Αποστάσεως Μουσική Αγωγή" παρέχει το πλαίσιο υλοποίησης για τη δράση SkyLight του ερευνητικού προγράμματος CREAT -IT.  

 

Μακροπρόθεσμος στόχος είναι η ανάπτυξη και η προώθηση προηγμένων και πρωτοποριακών δυνατοτήτων τηλεδιάσκεψης ικανών να ενώσουν, ως εργαλεία μουσικής εκπαίδευσης, περιοχές της χώρας μας όπου η πρόσβαση στη λόγια μουσική πράξη και παιδεία κρίνεται δυσχερής.

 

Η προοπτική

Η υπηρεσία "Εξ Αποστάσεως Μουσική Αγωγή" παρέχεται δωρεάν. Το ψηφιακό περιβάλλον της ιδιόκτητης πλατφόρμας Adobe Connect Pro προσαρμόζεται τόσο στις ανάγκες των εξ αποστάσεως μαθημάτων όσο και στις ανάγκες μεταδόσεων μουσικών δρωμένων. Στο ενεργητικό του προγράμματος συγκαταλέγεται ικανός αριθμός τόσο μεταδόσεων (live webcasting) όσο και συνδέσεων (linkcasts) από διαφορετικούς τόπους στους οποίους οι προδιαγραφές δικτύου και μηχανημάτων είναι ελάχιστες. Στην κατεύθυνση αυτή οι δυνατότητες συνδέσεων και απ' ευθείας πολυμεσικής ροής δοκιμάζονται σε συνθήκες με ελάχιστες προδιαγραφές που διαφοροποιούνται συνεχώς ανάλογα με τις δράσεις που το πρόγραμμα καλύπτει. Η εμπειρία που αποκομίζεται εναποθέτει το θεμέλιο στην μελλοντική ανάπτυξη αυτόνομων κόμβων απ΄ευθείας μετάδοσης & δικτυακής διάδρασης διαθέσιμων στη μουσική εκπαιδευτική κοινότητα.

Ελληνικά