Δραστηριότητα

Ελληνικά

Ας ενώσουμε τον κόσμο με μουσική!

http://portal.opendiscoveryspace.eu/sites/all/themes/ods_07/logo.png

Αποσκοπώντας στη θεμελίωση μιας κουλτούρας επικοινωνίας ανάμεσα σε απομακρυσμένους τόπους με όχημα τη μουσική και εργαλείο τρέχουσες αλλά και προχωρημένες δυνατότητες τηλεδιάσκεψης, το πρόγραμμα «Εξ Αποστάσεως Μουσική Αγωγή» δίνει τη δυνατότητα σε φορείς εκπαίδευσης και πολιτισμού να συνδεθούν με τις τρέχουσες δραστηριότητες του προγράμματος αλλά και να προτείνουν δικές τους.

Ελληνικά

Ας μοιραστούμε τη μουσική!

Η δράση «Ας Μοιραστούμε τη Μουσική» είναι ένα σενάριο ταυτόχρονης σύνδεσης πολλών απομακρυσμένων τόπων όπου οι συντελεστές συνεργάζονται με τη χρήση δυνατοτήτων τηλεδιάσκεψης για τη δημιουργία ενός δικτυακού μουσικού δρωμένου.
(Καταχωρημένη ως καλή διδακτική πρακτική του Μείζονος Προγράμματος Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών)

Ελληνικά

Πιλοτικά εξ αποστάσεως μαθήματα

 

Η πιλοτική αυτή δράση ως εργαλείο ενισχυτικής διδασκαλίας απευθύνεται στους μαθητές μουσικής της Ελληνογερμανικής Αγωγής αλλά και σε όσους ενδιαφερόμενους δηλώσουν συμμετοχή αναλόγως της διαθεσιμότητας καθηγητών.

Ελληνικά