Ας μοιραστούμε τη μουσική!

Αυτό το σενάριο σύνδεσης πολλαπλών κόμβων περιλαμβάνει λεπτομερή ανάλυση σε μουσικά ή/και οπτικοακουστικά γεγονότα τα οποία, αφού «μοιραστούν ως ρόλοι» σε κάθε συνδεδεμένο τόπο, διαδέχονται το ένα το άλλο κατά τη διάρκεια ενός μουσικού δικτυακού δρωμένου. Πριν την τελική διεξαγωγή του το συμφωνημένο σενάριο δοκιμάζεται από τους συντελεστές του με σειρά συνδέσεων.
Η παρούσα δράση εκπληρώνει το μεσοπρόθεσμο στόχο του προγράμματος που είναι η από κοινού ανάπτυξη διαδικτυακών μουσικών δρωμένων με δημιουργούς μέλη απομακρυσμένων κοινοτήτων.

 

Η δράση «Ας μοιραστούμε τη Μουσική» καταγεγραμμένη ως καλή πρακτική επελέγη από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο ως μια από τις 100 καλύτερες του Μείζονος Προγράμματος Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών .
 

Σε μορφή ερευνητικής εργασίας μπορείτε να την κατεβάσετε εδώ.

Στο 5ο Εκπαιδευτικό Συνέδριο «Σχεδιάζοντας το σχολείο του αύριο»  ένα ανάλογο σενάριο σύνδεσης εφαρμόστηκε για πρώτη φορά.

Ελληνικά