"Ας μοιραστούμε τη Μουσική"

Ελληνικά
Body: 

Ως μέρος του 5ου Εκπαιδευτικού Συνεδρίου "Σχεδιάζοντας το σχολείο του αύριο" που έλαβε χώρα στα Εκπαιδευτήρια Ελληνογερμανική Αγωγή πραγματοποιήθηκε στις 15 Ιανουαρίου 2011 διαδικτυακή σύνδεση τριών τόπων ανάμεσα στην Παλλήνη Αττικής, τη Λιβαδειά Βοιωτίας και την Κάτω Αχαγιά, Δυτικής Αχαίας. Η σύνδεση "Ας Μοιραστούμε τη Μουσική" ήταν η πρώτη στην οποία αναπτύχθηκε και εφαρμόστηκε πολυπλοκότερο σενάριο σύνδεσης τριών τόπων.

 

Πολλοί τόποι μοιράζονται τη μουσική

Έχοντας ως δεδομένη τη δυνατότητα βιντεοδιάσκεψης για τη δημιουργία ενός μουσικού γεγονότος, όπως αυτή πραγματοποιήθηκε στις 28 Ιουνίου 2010, η σύνδεση της 15ης Ιανουαρίου 2011 προχώρησε στη δημιουργία πολυπλοκότερης διάδρασης. Η προγραμματική διαδοχή των συντελεστών ενός μουσικού δρώμενου δεν θα ήταν μονόδρομη (δηλαδή από έναν μόνο συγκεκριμένο τόπο προς έναν δεύτερο) αλλά αμφίδρομη με τη συμμετοχή όλων. Για την πραγματοποίηση αυτού του εγχειρήματος ήταν αναγκαία η δημιουργία ενός δρώμενου πάνω στο οποίο οι ρόλοι των εμπλεκομένων τόπων θα εναλλάσσονταν βάσει ενός σεναρίου σύνδεσης.

Η καλή πρακτική

Το σενάριο αυτό συσχέτιζε την αφήγηση ενός παραδοσιακού πομάκικου παραμυθιού με την απ' ευθείας μουσική του επένδυση από τρεις απομακρυσμένους τόπους. Η επιτυχία διεξαγωγής αυτής σύνδεσης όρισε τα τελικά χαρακτηριστικά και τις προδιαγραφές μελλοντικών δικτυακών συνδέσεων μέσω πολυμερούς βιντεοδιάσκεψης. Καταγεγραμμένη δε ως καλή πρακτική επελέγη ως μια από τις 100 καλύτερες του Μείζονος Προγράμματος Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών παίρνοντας το όνομά της ("Ας μοιραστούμε τη Μουσική").

  Στιγμιότυπα της σύνδεσης:

Λεπτομέρειες για το σενάριο σύνδεσης, βίντεο της εκδήλωσης και πρόσθετο υλικό μπορείτε να βρείτε στο http://connect.ea.gr/ealinkjanuary2011

Image: 
Date: 
Σάββατο, 15 January, 2011