Πιλοτικά εξ αποστάσεως μαθήματα

 

 

Η φύση των μαθημάτων

Προγράμματα πιλοτικών μαθημάτων μέσω τηλεδιάσκεψης με αντικείμενο τη μουσική βρίσκονται ήδη σε ανάπτυξη σε διάφορες χώρες της Ευρώπης. Η αξιοποίηση του Skype γι' αυτό το σκοπό είναι ο πλέον διαδεδομένος τρόπος διεξαγωγής μαθημάτων εξ αποστάσεως.
 

Παρόλαυτά το παρόν πρόγραμμα αξιοποιεί τις δυνατότητες πολυμερούς τηλεδιάσκεψης προσπαθώντας να αναπτύξει την αμφίδρομη επικοινωνία μαθητών και καθηγητών πέραν των δυο συμμετεχόντων παράλληλα με την αξιοποίηση προχωρημένων δυνατοτήτων οπτικοακουστικής διάδρασης και παρουσίασης.

Η δράση των πιλοτικών μαθημάτων δεν υποκαθιστά την δια ζώσης διδασκαλία σε πραγματικό χώρο αλλά φιλοδοξεί να ενθαρρύνει το όποιο ενδιαφέρον των μαθητών στο να ξεκινήσουν την επαφή τους με τη λόγια μουσική πράξη και παιδεία όπου κι αν βρίσκονται. Απώτερος στόχος του προγράμματος είναι τόσο η δημιουργία προχωρημένων περιβαλλόντων πολυμερούς βιντεοδιάσκεψης όσο και η αξιοποίηση εργαλείων ή εφαρμογών στην υπηρεσία διδασκαλίας μουσικών οργάνων με συνθήκες σύγχρονης και ασύγχρονης επικοινωνίας.

 

 

Η χρήση της πλατφόρμας Adobe Connect Pro

Η ιδιόκτητη πλατφόρμα Adobe Connect Pro είναι σε θέση να προσφέρει ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον εξ αποστάσεως διδασκαλίας χωρίς την εκ των προτέρων εγκατάσταση λογισμικού καθώς η πλατφόρμα λειτουργεί σε περιβάλλον Flash. Εκτός της πολυμερούς τηλεδιάσκεψης προσφέρονται μεταξύ άλλων : χώροι αποθήκευσης ψηφιακού περιεχομένου διαθέσιμοι σε μαθητές και δασκάλους, δυνατότητα παρακολούθησης της προόδου, αυτόματη βιντεοσκόπηση των συνδέσεων, διαμόρφωση εικονικού χώρου και πλήθος άλλων δυνατοτήτων. 

 

Απομακρυσμένες περιοχές

Κυρίαρχος στόχος του προγράμματος είναι η ενθάρρυνση της ειδικευμένης Μουσικής Παιδείας σε περιοχές της χώρας μας όπου η πρόσβαση σε αυτή είναι αδύνατη ή περιορισμένη. Οι δράσεις του προγράμματος αποσκοπούν στο να φέρουν κοντά μαθητές ή καθηγητές από τόπους όπου υπάρχει σχετική δραστηριότητα με μαθητές από περιοχές όπου υπάρχει έλλειψη. Εργαλεία αυτών των δράσεων είναι προχωρημένες  εφαρμογές πολυμερούς βιντεοδιάσκεψης καθώς και η χρήση ανάλογων πιλοτικών περιβαλλόντων. Μέσα από την πειραματική τους χρήση το πρόγραμμα ερευνά τις δυνατότητες παροχής εξ αποστάσεως διδασκαλίας μουσικών οργάνων υψηλών προδιαγραφών. 

Ως εκ τούτου όλες οι δράσεις εξ αποστάσεως διδασκαλίας παρέχονται αφιλοκερδώς.

Απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής στο πρόγραμμα εξ αποστάσεως μαθημάτων (εκτός των μαθητών της Ελληνογερμανικής Αγωγής) είναι η διαμονή σε τόπο όπου δεν παρέχεται η ζητούμενη ειδικευμένη μουσική παιδεία.

 

 

Πιλοτικά Μαθήματα Πλαγίαυλου, Φλογέρας με ράμφος,  Μικρού πλαγίαυλου & Διαδικτυακές δραστηριότητες

Πιλοτικά μαθήματα διεξάγονται επί του παρόντος στην ειδικότητα του Πλαγίαυλου (φλάουτου). Στην ίδια οικογένεια οργάνων υπάγεται ο Μικρός πλαγίαυλος (πίκολο) και σε σχετική το Φλάουτο με ράμφος (φλογέρα). Ως έναυσμα για τη διεξαγωγή προχωρημένων μαθημάτων προγραμματίζονται δικτυακές δραστηριότητες με πρωταγωνιστές μαθητές.

Το σενάριο συμμετοχής των μαθητών σε αυτές τις δραστηριότητες είναι απλό και εφικτό. Κάθε συμμετέχων μαθητής (ή σύνολο μαθητών), μετά από εξ αποστάσεως μαθήματα που το πρόγραμμα παρέχει, προετοιμάζει ένα μοτίβο,  ένα μικρό μουσικό θέμα, ή ένα ολόκληρο κομμάτι αναλόγως του επιπέδου και των ενδιαφερόντων του. Το σύνολο των συμμετοχών απαρτίζει και το πρόγραμμα μιας διαδικτυακής δραστηριότητας που ύστερα από πρόβες πραγματοποιείται σε προγραμματισμένο χρόνο ακριβώς όπως μια συναυλία.

 

Πιλοτικά Μαθήματα / Δραστηριότητες

Ελληνικά

Λάβετε μέρος σε μια δικτυακή παράσταση με θέμα τη Μουσική και συνεργαστείτε με μαθητές απ' όλη την Ελλάδα!

 

Η φλογέρα έχει μια πλούσια και μακρά ιστορία εφτά αιώνων. Οι περισσότερες σύγχρονες φλογέρες βασίζονται στα όργανα της εποχής Μπαρόκ, οι λεγόμενες φλογέρες Μπαρόκ τύπου. Κατά τον πρώιμο 20ο αιώνα ο Peter Harlan δημιούργησε μια φλογέρα με απλούστερο δακτυλισμό γνωστή ως φλογέρα "γερμανικού τύπου".

 

Πλαγίαυλο μπορούμε γενικά να ορίσουμε ένα σωληνοειδές πνευστό όργανο ανοιχτό στο κάτω άκρο που παράγει ήχο καθώς ένα ρεύμα αέρα διέρχεται από ένα άνοιγμα (οπή, εγκοπή) του οργάνου. Σε αυτό το γενικό όρο εντάσσονται πάρα πολλά πνευστά όργανα που παράγουν ήχο χωρίς γλωττίδα (λεπτό φύλλο καλαμιού) από διάφορες εποχές και πολιτισμούς. Στην αρχαία Ελλάδα το φλάουτο ήταν γνωστό ως «πλαγίαυλος».

 

Το πίκολο (μικρός πλαγίαυλος) δεν είναι άλλο απο μια μικρογραφία του κανονικού πλαγιαύλου.