Μικρός Πλαγίαυλος

Ελληνικά
Body: 

 

Στην παλαιότερη μορφή του το πίκολο δεν είχε κλειδιά και έμοιαζε με το πλαστικό όργανο που χρησιμοποιούμε σήμερα για τους αρχάριους μικρούς σε ηλικία μαθητές. Η δακτυλοθεσία, με εξαίρεση τις αλλοιώσεις, δεν διαφέρει από αυτή του κανονικού (μεγάλου) πλαγιαύλου.

Image: 
Date: 
Δευτέρα, 2 January, 2012