Ας ενώσουμε τον κόσμο με μουσική!

Αποσκοπώντας στη θεμελίωση μιας κουλτούρας επικοινωνίας ανάμεσα σε απομακρυσμένους τόπους με όχημα τη μουσική και εργαλείο τρέχουσες αλλά και προχωρημένες δυνατότητες τηλεδιάσκεψης, το πρόγραμμα «Εξ Αποστάσεως Μουσική Αγωγή» δίνει τη δυνατότητα σε φορείς εκπαίδευσης και πολιτισμού να συνδεθούν με τις τρέχουσες δραστηριότητες του προγράμματος αλλά και να προτείνουν δικές τους μέσα από την κοινότητα "Ας μοιραστούμε τη Μουσική - Ας Ενώσουμε τον Κόσμο".

   Σε αυτή τη δράση παρέχεται, κατόπιν αίτησης, η δυνατότητα δημιουργίας χώρου τηλεδιασκέψεων που θα εξυπηρετεί τις δραστηριότητες και τους στόχους που έχουν προταθεί. Η δράση απευθύνεται σε μουσικά ιδρύματα και μορφωτικούς φορείς από την Ελλάδα και το Εξωτερικό, μουσικά σχολεία και σχολεία Α’βάθμιας & Β’βάθμιας εκπαίδευσης καθώς και σε καθηγητές μουσικών οργάνων, εκπαιδευτικούς, μουσικοπαιδαγωγούς, μουσικολόγους & επιμορφωτές.
  

Η δράση στοχεύει μακροπρόθεσμα στην ανάπτυξη και προώθηση προηγμένων και πρωτοποριακών δυνατοτήτων τηλεδιάσκεψης ικανών να ενώσουν, ως εργαλεία ενθάρρυνσης της μουσικής εκπαίδευσης, περιοχές της χώρας μας όπου η πρόσβαση στη λόγια μουσική πράξη και παιδεία κρίνεται δυσχερής.
 

 

http://portal.opendiscoveryspace.eu/sites/all/themes/ods_07/logo.png

 

Δηλώστε συμμετοχή στην κοινότητα "Ας Μοιραστούμε τη Μουσική- Ας Ενώσουμε τον Kόσμο" του

 

 

 

 

 

 

 

Ελληνικά