Διάκριση του σεναρίου "Ακριτών Μουσική"

Ελληνικά
Body: 

Η δράση "ΑΚΡΙΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗ" διακρίθηκε ως μια από τις 8 πρακτικές (επί συνόλου 21) που παρουσιάστηκαν την 29η Μαρτίου 2014 κατά τη διάρκεια ημερίδας για την αξιοποίηση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας στην μαθησιακή διαδικασία η οποία πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία και οργανώθηκε από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου.

Η δράση Ακριτών Μουσική βασίζεται στην καλή πρακτική "Ας Μοιραστούμε Τη Μουσική" που υποστηρίζεται από το πρόγραμμα Open Discovery Space.

Date: 
Δευτέρα, 28 April, 2014